בחירה באחריות הגיע הזמן להחזיר את הלשכה למחוז ואת המחוז ללשכה

שלום רב,
לפני כארבע שנים יצאתי למסע ארוך שיעדו קידום מעמדו ויוקרתו של מקצוע עריכת הדין בישראל. לשם כך הצגתי את מועמדותי לראשות לשכת עורכי דין. בארבע השנים האחרונות פעלה הלשכה בראשותי ללא לאות לקידום מעמד עורכי הדין במישורים רבים, תוך טיפול בסוגיות מאתגרות הנוגעות לעבודת היום – יום של חברי הלשכה.

בין ההישגים העיקריים אליהם הגענו בארבע השנים האחרונות:

מאבק לשמירה על רמתו של המקצוע ולמניעת המשך הצפתו באמצעות העלאת החסמים להסמכת עורכי דין.
יצירת מועדון חברים מקצועי, גדול ומוביל.
שיקום מעמדה של הלשכה והפיכתה ללשכה מעורבת ומשפיעה בתהליכי חקיקה, בהחלטות שלטוניות ובחברה הישראלית.
מאבק חסר פשרות למען תנאי העסקתם ומעמדם של עו"ד, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי.
ביסוסה של תכנית "שכר מצווה" ושל הנגשת המשפט באמצעות הסיוע המשפטי כחלק בלתי נפרד מפעילויות הלשכה.
לשכה פעילה ותוססת הנגישה לכל עורכי הדין בישראל במאות אירועים, השתלמויות וכנסים.
מאות חקירות ועשרות הליכים משפטיים כנגד מסיגי גבול המקצוע.
כידוע, ב – 21 ביוני תתקיימנה בחירות ללשכה. כיום אני יודע, כי המסע אליו יצאתי לפני כארבע שנים טרם הסתיים – עברנו רק את ראשיתה של הדרך. אני פונה אליך ומבקש ממך לבחור בי לכהונה נוספת, כדי שאוכל להשלים את כל אותם מהלכים, שהונעו בארבע השנים האחרונות.

מעבר לכך, אלה הם הנושאים העיקריים בהם אתמקד בארבע השנים הבאות:

בלימת ההצפה במקצוע והעלאת רמתו ע"י הארכת ההתמחות לשנתיים, הקמת בי"ס למתמחים ושינוי בחינות ההסמכה, פעילות ועדת המדרוג לאוני' ולמכללות, המשך המאבק בכנסת לנקיטתם של צעדים נוספים.
חיזוק כבוד המקצוע ויוקרתו באמצעות שמירה על הרמה המקצועית – השתלמויות, ביטוח מקצועי, תרבות דיון ועוד.
מאבק חסר פשרות בהשגת גבול המקצוע – הקמת נציבות בלשכה ומיגור התופעה.
הגדלה משמעותית של מעגל הפרנסה לעורכי דין.
יישום מידי של תוכנית החירום להקלה בעומס בבתי המשפט באמצעות מינוי עורכי דין כבוררים וכשופטים לשעה, תוך המשך ביזור העבודה של בתי המשפט, הכנ"ר, הפרקליטות ואחרים, עם עורכי דין חיצוניים.
החזרת דמי החבר, ומעבר להם, באמצעות מועדון הצרכנות של הלשכה.
לצד הבחירה בי – עו"ד יורי גיא רון , ישנה חשיבות עצומה בבחירה באביתר קנולר לראשות ועד מחוז ת"א.
אביתר ואני מאמינים, שרק שילוב ידיים אמיתי בין ראש הלשכה לבין יו"ר ועד מחוז ת"א, תוך ויתור על מאבקים מיותרים ומזיקים, יביא סוף סוף לקידום נושאים, הנוגעים לעורכי הדין בכלל, ולחברים במחוז ת"א בפרט. אנו קוראים לך לאפשר שיתוף פעולה שכזה באמצעות בחירה באביתר קנולר ליו"ר ועד מחוז ת"א.

אנחנו לרשותך לכל מענה ופנייה.

עו"ד יורי גיא רון
ראש לשכת עורכי הדין

ועו"ד אביתר קנולר
מועמד ליו"ר ועד מחוז ת"א